Home » Odluka o članarinama za 2014. godinu

Odluka o članarinama za 2014. godinu

Prema odlukama donesenim na sjednici upravnog odbora od 16. prosinca prva članarina LAG-a 5 će biti za 2014. godinu. Prema Statutu ona mora biti uplaćena do kraja prvog tromjesečja tekuće godine.Prema članku 11. statuta LAG-a definirana je visina članarine prema grupama:Grupa 1 – jedinice lokalne samouprave: 300-1500 kn (ovisno o proračunu)Grupa 2 – znanstvene i stručne ustanove, turističke zajednice i gospodarstvenici u sustavu PDV-a: 600 knGrupa 3 – udruge i gospodarstvenici koji nisu u sustavu PDV-a 300 kn.

Prema odlukama donesenim na sjednici upravnog odbora od 16. prosinca prva članarina LAG-a 5 će biti za 2014. godinu. Prema Statutu ona mora biti uplaćena do kraja prvog tromjesečja tekuće godine.
Prema članku 11. statuta LAG-a definirana je visina članarine prema grupama:
Grupa 1 – jedinice lokalne samouprave: 300-1500 kn (ovisno o proračunu)
Grupa 2 – znanstvene i stručne ustanove, turističke zajednice i gospodarstvenici u sustavu PDV-a: 600 kn
Grupa 3 – udruge i gospodarstvenici koji nisu u sustavu PDV-a 300 kn.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content