Home » Oblak znanja za otok mogućnosti

Oblak znanja za otok mogućnosti

FOND:

Europski socijalni fond

 

PROGRAM:

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020

 

TRAJANJE PROJEKTA:

26.3. 2019. do 26.9. 2021.

 

NOSITELJ PROJEKTA:

Katus d.o.o. za računovodstvene usluge

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Udruga Novi otok i LAG 5

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 824.525,06 kn

 

OPIS PROJEKTA:

“Oblak znanja za otok mogućnosti” omogućuje nezaposlenima na Korčuli stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e-učenja te provodi ranu intervenciju za profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola. Projekt doprinosi zapošljavanju na razini Dubrovačko-neretvanske županije i smanjenju iseljavanja s otoka.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Povećati zapošljivost mladih nezaposlenih osoba u dobi do 29 godina i nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području otoka i DNŽ kroz pripremu i provedbu lokalnih inicijativa na otoku. Cilj će se postići educiranjem osoba koje aktivno traže posao za tržišno potrebna znanja i vještine, te kroz kvalitetnu pripremu mladih osoba za ulazak i intregraciju na tržištu rada („rana intervencija“).

 

CILJNE SKUPINE:

Nezaposlene osobe, pripadnici ranjivih skupina s otoka Korčule koji aktivno traže posao za stjecanje tržišno potrebnih kompetencija te učenici korčulanskih srednjih škola s ciljem rane intervencije za njihovo profesionalno usmjeravanje.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA
Skip to content