Home » Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu potrepština za kućanstvo i osobnu higijenu za krajnje korisnike projekta „Želim pomagati“

Objavljeno prethodno savjetovanje za nabavu potrepština za kućanstvo i osobnu higijenu za krajnje korisnike projekta „Želim pomagati“

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Lokalna akcijska grupa "LAG 5" je, u namjeri objave postupka javne nabave, dana 15. studenog 2019. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak za nabavu potrepština za kućanstvo i osobnu higijenu za krajnje korisnike projekta "Želim pomagati" (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311).

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi
  • Prijedlog Troškovnika

Prethodno savjetovanje objavljeno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave. Prethodno savjetovanje otvoreno je do četvrtka, 21. studenog 2019. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dostavu ponude u navedenom postupku pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave, 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content