Home » Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1.

Objavljena tri natječaja za podmjeru 4.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2. prosinca 2019. tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Natječaj za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)”

Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva

Korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacije

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 HRK od čega:

  • 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i
  • 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

Visina javne potpore (od-do): 5.000 – 200.000/500.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore (%): do 50%

ROK PRIJAVE: 2. 1. 2020 – 28. 2. 2020

Natječajna dokumentacija

Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Svrha natječaja: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Korisnici:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine

Raspoloživost sredstava: 50.000.000,00 HRK

Visina javne potpore (od-do): 5.000 – 300.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore (%): do 50%

ROK PRIJAVE: 2. 1. 2020 – 28. 2. 2020

Natječajna dokumentacija

Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Svrha natječaja: povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore – Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Visina javne potpore (od-do): 5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore: do 50 % (do 90%)

ROK PRIJAVE: 2. 1. 2020 – 31. 3. 2020

Natječajna dokumentacija

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content