Home » Objavljen natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Objavljen natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

Agencija za plaćanja objavila je novi Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Ovom mjerom financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije.

 

Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2016. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Znanstveno-istraživačka institucija je obvezna dovršiti projekt i dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu sredstava do 31. srpnja 2016. godine.

Prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu na internetskoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
Sve detaljne informacije možete pogledati ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content