Home » Obavijest pčelarima – suzbijanje varooze

Obavijest pčelarima – suzbijanje varooze

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za mjeru kontrole i suzbijanje varooze - novosti u načinu provedbe mjere.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava pčelare da temeljem Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/2013 i 148/2013) i Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini (Narodne novine, broj 3/15) na pčelinjacima moraju biti provedene preventivne mjere za zaštitu zdravnja pčelinjih zajednica.

Nacionalni pčelarskim programom Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom omogućilo je pčelerima pokriće dijelova troškova provedbe ove zakonske obveze.

Način provedbe sufinanciranja ove obveze ove godine značajno je izmijenjen; sukladno Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. godine u 2015. godini (NN 32/15;39/15) pčelari podnose zahtjev osobno, u svoje ime, ispunjenim Zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu Obrazac Prilog 1 potrebno je u potpunosti ispuniti. Svakako navesti IBAN žiro računa pčelara na koji će se vršiti isplata ostvarenog iznosa potpore. Uz Obrazac nužno je priložiti kopije računa koji trebaju glasiti na pčelara koji podnosi zahtjev. Na račune prije kopiranja treba napisati NPP 2015. Potporu je moguće ostvariti samo uz nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda te je uz nabavu odobrenih VMP moguće ostvariti i potporu za kiseline koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumni šećer.

Rok za predaju zahtjeva je 15.05.2015.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content