Home » O nama

O nama

LAG 5 osnovan je 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj Dubrovačko–neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave: Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku.

LAG 5 osnovan je 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj Dubrovačko–neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave: Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku.

Područje LAG-a 5 ima 790,71 km², a sastoji se od 85 naselja u kojima živi 23 866 stanovnika ili 20% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Najgušće naseljena područja LAG-a 5 su grad Korčula te općine Vela Luka i Orebić, dok su najrjeđe naseljena mjesta Janjina i Trpanj na poluotoku Pelješcu te otok Lastovo.

LAG 5 graniči na sjeveru sa Splitsko-dalmatinskom županijom te Republikom Bosnom i Hercegovinom, a na jugu s Gradom Dubrovnikom.
Bogatstvo kulturno-povijesne baštine s područja LAG-a 5 rezultat je njegove burne povijesti, obilježene grčkom i rimskom kolonizacijom te prepletanjem različitih utjecaja (crkveni redovi, Iliri, Venecija, Dubrovačka Republika i dr.). Na njegovom dijelu nalazi se više od 30% zaštićenih spomenika kulture s županijskog područja, a posebnost se otkriva i u nematerijalnoj kulturnoj baštini. Mnogobrojne su i raznovrsne manifestacije, vezane za povijesne događaje, tradiciju, lokalne običaje, poput korčulanske viteške igre Moreška, starog viteškog “plesa od boja” brojnih korčulanskih Kumpanija, lastovskog pučkog karnevala Poklada, Lumbarajskih užanci i dr.

Cilj LAG 5 je izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.

Skip to content