Home » O-KUPI OTOK

O-KUPI OTOK

Međuteritorijalni projekt suradnje tri otočna LAG-a: LAG Škoji, LAG Brač i LAG 5

PROGRAM:

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)“

Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“

TRAJANJE PROJEKTA:

04.07.2022. – 28.06.2024.

PARTNERI NA PROJEKTU:

LAG Škoji, LAG Brač i LAG 5

OPIS PROJEKTA:

Projekt „O-kupi otok“ predstavlja suradnju 3 odabrana otočna LAG-a s  ciljem jačanja međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja  i potencijala partnerskih LAG-ova putem web platforme i publikacije, edukacijom dionika i razmjenom znanja te osnaživanjem razvojnih resursa kroz organizaciju studijskih posjeta, festivala i sajma otočnih proizvoda. U okviru projekta planirana je uspostava javnog proizvodno-edukativnog pogona Vrsnik na otoku Hvaru Cs najvišim proizvodnim i higijenskim standardima namijenjenog zajedničkom korištenju svim otočnim dionicima.

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Jačanje međuteritorijalne povezanosti srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka kroz zajedničku promociju gastro-kulturnog nasljeđa, agrobioraznolikosti područja i potencijala partnerskih LAG-ova.
  2. Uspostava javnog proizvodno-edukativnog pogona Vrsnik (otok Hvar) s najvišim proizvodnim i higijenskim standardima namijenjenog zajedničkom korištenju svim otočnim dionicima.

CILJNE SKUPINE:

  1. Krajnji korisnici projekta su poljoprivrednici i proizvođači, ugostitelji i obrtnici, strukovne udruge, članovi partnerskih LAG-ova i stanovništvo na području partnerskih LAG-ova koji će direktno i aktivno sudjelovati u edukacijama, razmjeni znanja, umrežavanju, uporabi zajedničkog edukativno-proizvodnog pogona i  promociji svojih proizvoda.
  2. Posjetitelji web platforme i korisnici dvojezične publikacije kao i korisnici drugih rezultata projekta dobivaju izravnu informaciju i znanje o gastro-kulturnoj baštini, autohtonim proizvodima, agrobioraznolikosti, potencijalima razvoja i modalitetu života na otocima.
  3. Turistički i gospodarski sektor kroz direktnu promociju gastro-kulturne baštine i agrobioraznolikosti područja partnerskih LAG-ova, autohtonih proizvoda i zanata te jačanje prepoznatljivosti područja srednjodalmatinskih i južnodalmatinskih otoka.

 

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA
Skip to content