Seminar "Upravljanje projektima financiranim iz EU fondova za javni sektor" na Pelješcu

LAG 5 u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Splitu organizira Seminar o upravljanju projektima financiranim iz europskih i strukturnih investicijskih fondova u vremenu od 48 nastavnih sati specijaliziran za predstavnike lokalnih institucija javnog sektora

Na seminaru će se predstaviti ESI fondovi, kako ih koristiti odnosno upravljati projektima koji su financirani EU sredstvima te će svaki sudionik uz pomoć predavača izraditi vlastitu studiju izvedljivosti za svoj projekt. Studija izvodljivosti nužan je dokument pri prijavi svakog projekta na EU financiranje

Polaznicima koji izrade studiju izvodljivosti za projekt LAG 5 će pomoći s aplikacijom na Program ruralnog razvoja ili na Europski fond za regionalni razvoj.

Cilj programa je upoznavanje polaznika s mogućnostima korištenja Europskih investicijskih i strukturnih fondova u svrhu osmišljavanja i pripreme razvojnih projekata.
Nastavne metode bazirati će se na interaktivnosti, inkluzivnosti i proaktivnosti.
Svim polaznicima biti će izdana potvrda od strane Ekonomskog fakulteta u Splitu o stečenim kompetencijama.

Maksimalni broj polaznika je 15, minimalni broj polaznika je 3. U slučaju da se prijavi maksimalni broj polaznika cijena po osobi je 2700 kn, ukoliko se prijavi minimalni broj korisnika cijena po osobi iznosi 13 300 kn. Cijena po osobi će varirati obzirom na ukupan broj prijavljenih.

Edukacija će se održati na području poluotoka Pelješca a lokacija će ovisiti o prebivalištu prijavljenih sudionika. Ukoliko se sudionici nalaze na Mljetu ili Lastovu moguće je sudjelovati online. Preporuka predavača je fizičko prisustvovanje.

Seminar će se održati tijekom veljače i ožujka.

Molimo zainteresirane da se prijave do 23.1. 2015. na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .