Četvrta radionica za izradu nove LRS LAG 5 2023-2027

Četvrta, završna radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za programsko razdoblje 2023.-2027. održat će se u četvrtak, 06. srpnja 2023. u Gradskoj vijećnici u Korčuli, s početkom u 10 sati.

Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 za razdoblje 2023.- 2027. (LRS)
Četvrta (završna) radionica
Korčula, 06. srpnja 2023. (četvrtak) u 10.00 sati
Gradska vijećnica, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula

Program:

10:00 Uvod u raspravu o nacrtu LRS-a LAG-a 5
10:30 Poglavlje 1. Opis područja LAG-a i 4. Razvojne potrebe i potencijali – rasprava
11:00 Poglavlje 5. ciljevi intervencije - rasprava
13:00 Zaključci i usvajanje nacrta LRS

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju na posljednjoj radionici na kojoj će biti predstavljen nacrt Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2023.-2027.

LRS je temeljni dokument za djelovanje LAG-a u novom programskom razdoblju i raspisivanje natječaja za LAG 5 područje kroz Intervencije koje su dio LRS, a identificirane su i kreirane zajedno sa sudionicima na radionicama.