PRIVATNI SEKTOR

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“
za dvije vrste projekata: 1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma. 
Rok prijave je 21. veljače 2014. godine.

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515