Home » Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti i ekološke javne i vanjske rasvjete

Neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti i ekološke javne i vanjske rasvjete

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološki javne i vanjske rasvjete.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave i ostali proračunski i izvan proračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne i vanjske rasvjete i to ako: dostave zahtjev sukladno uvjetima ovog Javnog poziva, dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovom Javnom pozivu, ulažu vlastita sredstva u izradu projektne dokumentacije, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave te udovoljavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu od:

1. 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja u izradu projektne dokumentacije ukoliko se radi o:

  • Projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi ili prve skupine otoka
  • Projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području prve skupine otoka
  • Projektima koji se provode na području zaštičenih djelova prirode
  • Prvoj skupini jedinica lokalne samouprave 

2. 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja u izradi projektne dokumentacije ukoliko se radi o:

  • Projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi ili druge skupine otoka
  • Projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na brdsko-planinskom području
  • Drugoj skupini jedinica područne samouprave
  • Drugoj skupini jedinica lokalne samouprave

3. 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja u izradu projektne dokumentacije ukoliko se projekti provode odnosno ukoliko se korisnici sredstava nalaze na ostalim područjima.

Fond će sredstva dodjeljivati najviše do iznosa od 200.000,00 kn po podnositelju zahtjeva. Podnositelj na ovaj Javni poziv može dostaviti najviše jedan zahtjev za izradu najviše dvije projektne dokumentacije. Sredstva Fonda dodjeljivati će se do 31. prosinca 2015. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi. Opravdani troškovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije uključuju troškove izrade glavnih projekata rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih sustava javne i vanjske rasvjete.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva u “Narodnim novinama” i na mrežnoj stranici Fonda, a završava 31. prosinca 2015. godine, odnosno danom objave o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva. Krajnji rok za izradu projektne dokumentacije zaključno s dostavom potpune dokumentacije za isplatu sredstava Fonda ne smije biti dulji od 6 mjeseci od dana zaprimanja odluke direktora o odabiru korisnika sredstava Fonda.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JP%20JR%202015_proj%20dokEnU2_253.pdf

POVEZANE VIJESTI
Skip to content