Home » Natječaj za tip operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Natječaj za tip operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjenu objavljenog natječaja za provedbu Podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«, kojom se definiraju sljedeći rokovi: Rok za početak podnošenja zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. do 12:00 sati.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljivi korisnici su:
– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
– udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 100%.

OPIS PRIHVATLJIVIH ULAGANJA:
1. Ulaganje u građenje terasastih parcela
2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida)
3. Ulaganje u sadnju živica
4. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
5. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
6. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
7. Izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri
8. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
9. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
10. Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja (bez općih troškova)

Detalji o natječaju, prihvatljivim ulaganjima i iznosima potpore za pojedino ulaganje dostupni su na ovoj poveznici i u Vodiču za potencijalne korisnike tipa operacije 4.4.1 ”Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content