Home » Natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva

Natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva.

Prijaviti se mogu projekti čijom se provedbom doprinosi i potiče razmjena ponovne uporabe te projekti koji uključuju održavanje ekoloških radionica i organiziranje ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna.

Prijavljeni projekti trebaju biti dovršeni najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Minimalni iznos potore po pojedinom projektu je 20.000,00 kn, dok je maksimalni iznos 60.000,00 kn.

Pravo na prijavu projekta imaju udruge upisane u Registar udruga, koje djeluju najmanje jednu godinu u RH zaključno s danom objave Natječaja (5.12.2019).

Udruga treba biti programski usmjerena na rad u području ekologije, zaštite okoliša i prirode, zaštite mora i morskog okoliša te održivog razvoja, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno i uredno financijsko poslovanje.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupne na poveznici. Rok za prijavu je 31. siječnja 2020.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content