Home » NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA U “LAG-u 5”

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA U “LAG-u 5”

  NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA U "LAG-u 5"  

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”
 
Mjesto rada: Orebić
 
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine) na puno radno vrijeme
 
Objava natječaja: petak, 19. prosinca 2014. godine
 
Rok za prijavu: ponedjeljak, 12. siječnja 2014. godine 
 
Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
 
Opći uvjeti:
•VSS (Ekonomski ili Filozofski fakultet)
•hrvatsko državljanstvo,
•zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.
 
Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
Uvjeti za prijavu na Javni poziv su sljedeći:
– nezaposlena osoba mora biti evidentirana u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana;
– da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju i
– da ispunjava uvjet tražene stručne spreme predviđene za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodit će se u uredu LAG-a
Kandidati uz prijavu za javni poziv dužni su dostaviti:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
4. dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva
5. potvrda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i LAG-a 5
Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora s voditeljem LAG-a,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.
 
POVEZANE VIJESTI
Skip to content