Home » Natječaj za stručno osposobljavanje djelatnika u LAG-u 5

Natječaj za stručno osposobljavanje djelatnika u LAG-u 5

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”

Mjesto rada: Orebić

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na odrđeno (trajanje 1 godina) na puno radno vrijeme

Objava natječaja: ponedjeljak, 19. prosinca 2016. godine

Rok za prijavu: petak, 13. siječnja 2017. godine

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • VSS (Ekonomski ili Filozofski fakultet)
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na Javni poziv moraju uspunjavati sljedeće uvjete:

Uvjeti za prijavu na Javni poziv su sljedeći:

 • nezaposlena osoba mora biti evidentirana u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana
 • da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju
 • da ispunja uvjet tražene stručne spreme predviđene za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provoditi će se u uredu LAG-a 5.

Kandidati uz prijavu na Javni poziv dužni su dostaviti:

 1. Životopis (vlastoručno potpisan)
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe)
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 4. Dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva
 5. Potvrda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju uvjeta.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i LAG-a 5.

Stručno osposobljavanje obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora s voditeljem LAG-a 5
 • prema Programu stručnog osposobljavanja za rad
 • pod vodstvom mentora.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Lokalna akcijska grupa “LAG 5”, Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 98 20250 Orebić, s naznakom – “Prijava na natjačaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

ProgramaZstruynogZosposobljavanjaZzaZpripravnikaZdruytveneZstrukeZ2016.2017.pdf

POVEZANE VIJESTI
Skip to content