Home » Natječaj za stručno osposobljavanje djelatnika u “LAG-u 5”

Natječaj za stručno osposobljavanje djelatnika u “LAG-u 5”

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5"  Mjesto rada: Orebić

 

 

 Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine) na puno radno vrijeme

 Objava natječaja: Ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine

 Rok za prijavu: Ponedjeljak, 04. veljače 2019. godine

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

–  VSS (Ekonomski)

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Osim uvjeta o stručnoj spremi kandidati za prijavu na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Uvjeti za prijavu na Javni poziv su sljedeći:

– nezaposlena osoba mora biti evidentirana u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana;
– da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju i
– da ispunjava uvjet tražene stručne spreme predviđene za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodit će se u uredu LAG-a

Kandidati uz prijavu za javni poziv dužni su dostaviti:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
4. dokaz da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva
5. potvrda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave dostavlja se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor o međusobnim pravima i obvezama između odabranog kandidata i LAG-a 5
Stručno osposobljavanje obavlja se:
– na temelju pisanog ugovora s voditeljem LAG-a,
– prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,
– pod vodstvom mentora.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 04. veljače 2019. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5

Štelište kralja Petra Krešimira IV 98

20 250 Orebić

S naznakom: „Natječaj za stručno osposobljavanje“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 531 8561 ili ured@lag5.hr

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content