Home » NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE “LAG 5”

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE “LAG 5”

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5"

Radno mjesto: Stručni suradnik
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”
Mjesto rada: Orebić/Mljet
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godine) na pola radnog vremena
Objava natječaja: 12.2.2015.
Rok za prijavu: 19.2.2015.

Više informacija o natječaju:
Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na pola radnog vremena, s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
– izradu projektnih prijedloga
– uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge na području otoka Mljeta i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
– promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
– praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
– identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
– pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Mljeta i ostalim stanovnicima otoka Mljeta.
– Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Mljeta,
– izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
– upoznavanje javnosti otoka Mljeta s radom Udruge,
– obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
Opći uvjeti:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:
Završen diplomski sveučilišni studij (min. 300 ECTS bodova) iz područja ekonomskih znanosti te
– visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava
– poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
– poznavanje LEADER metodologija i programa EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
– praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
– dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
– odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
– odlično poznavanje rada na računalu,
– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:
– životopis / CV.
Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.
Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
– dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
– dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Probni rad od 6 mjeseci je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do utorka, 19. veljače 2015. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5
Zrinsko-Frankopanska 2
20 250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-referent“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Natječaj će se smatrati valjanim ako se prijavi minimalno dvoje kandidata.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content