Home » Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge “LAG 5” u Lumbardi

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge “LAG 5” u Lumbardi

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge "LAG 5"

Radno mjesto: Stručni suradnik                                                                                                                                    

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”                                                                                                                  

Mjesto rada: Orebić/Lumbarda                                                                                                                                      

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 6 mjeseci) na puno radno vrijeme                                                    

Objava natjačaja: 18.05.2015.                                                                                                                                      

Rok za prijavu: 28.05.2015.                                  

Više informacija o natječaju:                                                                                                                                        

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na puno radno vrijeme, s probnim radom od 2 mjeseca.

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • izradu projektnih prijedloga,
 • uspostava i održavanje kontakata sa članovima Udruge na području otoka Korčule i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Korčule, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisinka na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Korčule i ostalim stanovnicima otoka Korčule
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Korčule,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
 • upoznavanje javnosti otoka Korčule s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge. 

 Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:                                                                  

Opći uvjeti:   

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:                                                                                                                                                            

Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti te

 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
 • poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
 • poznavanje LEADER metodologija i programa EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis/CV

Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Kandidat/kandidatkinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podataka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata/kandidatkinje.

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rok od 2 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kandidatkinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 28. svibnja 2015. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

 LAG 5                                                                                                                                                                            Zrinsko-Frankopanska 2                                                                                                                                                20250 Orebić                                                                                                                                                                S naznakom: “Natječaj za zapošljavanje – stručni suradnik”

Kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content