Home » Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge ‘LAG 5’

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge ‘LAG 5’

Lokalna akcijska grupa LAG 5 objavljuje: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA UDRUGE "LAG 5" Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Mjesto rada: Od kuće/ teren Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1,5 godine) na puno radno vrijeme uz mogućnost produženja Bruto plaća: 9000 kn

Klizno radno vrijeme
30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora

Objava natječaja: 21.5.2018.

Rok za prijavu: 11.6.2018.

Više informacija o natječaju: 

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1,5 godine na puno radno vrijeme uz mogućnost produženja. Probni rok 3 mjeseca.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • Administracija i promocija projekta Obzor 2020
 • Voditelj projekta (administrator ispred LAG-a 5) INTERRG Italija-Hrvatska
 • Organizacija i promocija programa LAG 5 fest
 • izradu projektnih prijedloga 
 • uspostava i održavanje kontakata sa  članovima Udruge  i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge 
 • Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere 
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
 • upoznavanje javnosti s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

Detaljniji opis poslova: 

administrativna podrška voditelju projekata u svim fazama izrade i provedbe projekta; podrška koordinatoru projekata u prikupljanju dokumentacije i informacija u fazi provedbe projekta; administrativno vođenje projekata; uredno dokumentiranje i arhiviranje istih; koordinacija prikupljanja podataka i dokumentacije za potrebe arhiviranja, praćenje napretka i izvještavanje o projektu; nadgledanje pravodobne implementacije i praćenje projektnih aktivnosti; priprema radnih verzija izvještaja; održavanje kontakata s uključenim partnerima i sudionicima projekta; podrška pri nabavi robe, radova i usluga u sklopu pojedinih projekata.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Obavezni uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij
 • radno iskustvo 1 godina na pripremi i/ili provođenju nacionalnih i/ili međunarodnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije
 • aktivno poznavanje engleskog jezika
 • aktivno poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Google Suite, Facebook, Instagram)
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Prednosti:

 • Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova (IPA, IPARD, ESI, Erasmus, ESF, Program ruralnog razvoja)
 • Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije
 • Iskustvo u pripremi projektnih prijedloga
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava 
 • poznavanje LEADER metodologija i programa Obzor 2020, INTERREG, IPA CBC
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis / CV
 • motivacijsko pismo u kojem navodite zašto se prijavljujete i zašto biste vi bili odličan kandidat za ovo radno mjesto

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rad od 3 mjeseca  je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11. lipnja 2018, godine na mail info@lag5.hr  s naznakom  „Natječaj za zapošljavanje-stručni suradnik“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content