Home » Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge “LAG 5”

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika udruge “LAG 5”

Radno mjesto: Stručni suradnik Poslodavac: Lokalna akcijska grupa "LAG 5" Mjesto rada: Orebić/Mljet Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 6 mjeseci) na puno radno vrijeme Objava natječaja: 22.08.2017. Rok za prijavu: 28.08.2017.

Više informacija o natječaju:

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od  6 mjeseci na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • izradu projektnih prijedloga
 • uspostava i održavanje kontakata sa  članovima Udruge na području otoka Mljeta i sa svim vanjskim suradnicima, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o ruralnom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom na području otoka Mljeta, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • pružanje savjetodavnih usluga i tehničke pomoći članovima Udruge na području otoka Mljeta i ostalim stanovnicima otoka Mljeta.
 • Organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Mljeta,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva,
 • upoznavanje javnosti otoka Mljeta s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

 

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij (min. 240 ECTS bodova) te

 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava
 • poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
 • poznavanje LEADER metodologija i programa  EFARD, ERDF, Erasmus +, ESF
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • odlično poznavanje rada na računalu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis / CV.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 28.kolovoza 2018. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5

Štelište kralja Petra Krešimira IV 98

20 250 Orebić

S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-stručni suradnik“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 496 5460 ili info@lag5.hr

POVEZANE VIJESTI
Skip to content