Home » Natječaj za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA, projekt “Želim pomagati”

Natječaj za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA, projekt “Želim pomagati”

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ objavljuje natječaje za radno mjesto RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA za mjesta rada u Orebiću, Korčuli, Smokvici, Blatu i Veloj Luci, s rokom prijave 12. rujna 2019.

Mjesto rada: OREBIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnica: 5

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102604308

Mjesto rada: KORČULA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnica: 5

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102604824

Mjesto rada: SMOKVICA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnica: 3

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102605053

Mjesto rada: BLATO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnica: 5

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102605110

Mjesto rada: VELA LUKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnica: 20

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102605454

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Razina obrazovanja:

• Završena osnovna škola

• Srednja škola 3 godine

• Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RADNICA ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama

Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do četvrtka, 12. rujna 2019. godine preporučenom poštom ili osobno na adresu:
Lokalna akcijska grupa „LAG 5“
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98
20250 Orebić
S naznakom: „Natječaj za posao – radnica za pomoć starijim osobama“

Pristupnici na natječaj moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
– molba za posao,
– preslika osobne iskaznice,
– preslika dokaza o završenoj školi,
– potvrda izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Natječaja),
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– vlastoručno ispunjene i potpisane: Izjavu o pristanku na osposobljavanje i Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

Uvjeti: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
– starije od 50 godina,
– žene s invaliditetom,
– žrtve trgovanja ljudima,
– žrtve obiteljskog nasilja,
– azilantice,
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama,
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
– pripadnice romske nacionalne manjine,
– beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prijavom na natječaj pristupnice natječaja su izričito suglasne da Lokalna akcijska grupa ”LAG 5” kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, neuredne, te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moraju pristupiti usmenom razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja usmenog razgovora biti će obaviješteni telefonskim putem te putem mrežnih stranica www.lag5.hr.

Kandidat koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: ured@lag5.h

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ‘LAG 5’

Kontakt: Pismena molba: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98; Orebić

POVEZANE VIJESTI
Skip to content