Home » Natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA PROJEKTA “ŽELIM POMAGATI” – 2 osobe

Natječaj za radno mjesto KOORDINATOR/ICA PROJEKTA “ŽELIM POMAGATI” – 2 osobe

Radno mjesto: Koordinator/ica projekta „Želim pomagati“ 

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”

Mjesto rada: Grad Korčula, Vela Luka

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (27 mjeseci) na puno radno vrijeme

Broj traženih radnika/ica: 2

Objava natječaja: ponedjeljak 02. rujna 2019. godine

Rok za prijavu: ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine

Više informacija o natječaju:

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od  27 mjeseci na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca i radnim mjestom u Korčuli (1 osoba) i Veloj Luci (1 osoba) na poslovima koordinatora/ice projekta „Želim pomagati“ u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati sljedeće poslove:

 • koordinira i implementira projektne aktivnosti (koordinira obrazovanje žena te kasnije njihov rad),
 • komunikacija s ciljanim skupinama, sudjeluje u njihovoj mobilizaciji, komunicira s krajnjim korisnicima, organizira rad žena,
 • praćenje i provedba radnog plana, odgovara za pravovremeno i stručno obavljanje poslova, vođenje evidencije rada žena, vođenje knjige loko vožnje žena, odgovara za nabavu i distribuciju kućanskih i ostalih higijenskih potrepština, odgovara za dostavljanje podataka projektnom timu,
 • izvještava voditelja projekta o rezultatima i tijeku projektnih aktivnosti na tjednoj bazi, izrađuje plan posjete korisnicima i podjelu potrepština,
 • izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i zahtjeve za nadoknadu sredstava i ostalih dokumenata,
 • surađuje u organizaciji promotivnih aktivnosti,
 • po potrebi obavlja druge poslove prema ugovoru za projekt “Želim pomagati”.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

 • Završena srednja, viša ili visoka stručna sprema te:
 • radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje osnova upravljanja i administriranja projekata,
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • dobre vještine suradnje, komuniciranja i rada unutar tima,
 • odlično poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • motivacijsko pismo.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rad od 2 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 16. rujna 2019. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98, 20250 Orebić

S naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – koordinator projekta „Želim pomagati“«

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor, koji će uključivati sljedeće:

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 531 8561 ili ured@lag5.hr.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content