Home » Natječaj za radno mjesto administrativnog referenta/ice udruge “LAG 5”

Natječaj za radno mjesto administrativnog referenta/ice udruge “LAG 5”

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno (trajanje 1 godina) na puno radno vrijeme

Objava natječaja: srijeda, 23. siječnja 2019. godine

Rok za prijavu: srijeda, 30. siječnja 2019. godine

Više informacija o natječaju:

Zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine na puno radno vrijeme, s probnim radom u trajanju od 3 mjeseca i radnim mjestom u Orebiću na poslovima administrativnog referenta/ice.

Od kandidata/kinje se očekuje da će obavljati poslove LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • Knjigovodstveni poslovi i komunikacija s računovodstvom
 • Uredski poslovi (nabava potrošnog materijala, izrada putnih naloga, vođenje blagajne, ažuriranje i vođenje LAG-ovih baza i ostali uredski poslovi)
 • Slanje dopisa, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva te komunikaciju s članstvom i upravnim odborom

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

 Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Posebni uvjeti:

Završena srednja stručna sprema ekonomske ili srodne struke, te:

 • radno iskustvo u administrativnim i računovodstvenim poslovima
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava,
 • praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
 • odlično poznavanje rada na računalu,

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis / CV.

Kandidat/kinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju dodatna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.

 

Kandidat/kinja koja ostvari najbolji rezultat u sklopu natječaja dužan je priložiti sljedeće dokumente u svrhu sklapanja Ugovora o radu:

 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (preslika radne knjižice ili drugog dokumenta koji dokazuje točnost podatka o ostvarenom radnom stažu),
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda o pokretanju kaznenog postupka) ne stariji od 6 mjeseci,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne priloži nabrojene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Probni rad od 3 mjeseca je obavezan, te se kandidatu/kinji na osnovu evaluacije rada iz probnog roka produžuje/otkazuje Ugovor o radu ugovoren temeljem ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu na natječaj s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 30. siječnja 2019. preporučenom poštom ili osobno na adresu:

LAG 5

Šetalište kralja Petra krešimira IV, 98

20 250 Orebić

S naznakom: „Natječaj za zapošljavanje-referent/ica“

Kandidati/kinje koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na dodatno testiranje i usmeni razgovor.

Sve dodatne informacije možete dobiti na 099 531 8561 ili ured@lag5.hr


POVEZANE VIJESTI
Skip to content