Home » Natječaj za provedbu tipa operacija 3.1.1. – Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Natječaj za provedbu tipa operacija 3.1.1. – Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavila je 2. natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 3.1.1. "Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 5 za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.779.000,00 HRK.

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području Lokalne akcijske grupe „LAG-a 5“. Svrha je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 40.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

 1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI.skupinu
 3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi korisnici:

 •  jedinica lokalne samouprave
 •  trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prihvatljivi projekti:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevina
 7. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 8. tematski put i park
 9. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 10. javna zelena površina (park i slično)
 11. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 12. pješačka zona
 13. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 14. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 15. tržnica
 16. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 17. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 18. travnja 2019. godine, a zaključno s 18. lipnja 2019. godine na adresu: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98, 20250 Orebić.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr.

Podsjećamo obuhvat područja LAG-a 5 je:
Općine: Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina, Trpanj.
Gradovi: Korčula.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

{phocadownload view=filelist|id=20|target=s|limit=30}

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content