Home » Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023.

Natječaj HEP-a za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023.

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) otvorila je Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

– Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
– Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
– Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
– Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
– Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

– Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
– Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekata.

Financijska sredstva donirat će se za najviše 250 projekata, a iznos potpore po odobrenom projektu iznosi najmanje 270,00 eura, a najviše 4.650,00 eura. Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt.

Prijave se zaprimaju putem online Prijavnice dostupne na ovome linku, u razdoblju od 06. 02. 2023. do 07. 03. 2023. godine (do 16:00 sati).

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr je 28.04.2023.

Eventualna pitanja moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2023@hep.hr.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content