Home » NAJAVA – Ulaganje u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

NAJAVA – Ulaganje u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Bespovratna sredstva za turizam i druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru. 

Pozivatelj:

Ministarstvo poljoprivrede

Objavljeno:

1.3.2016

Rok za prijavu:

još nije definiran

Visina sufinanciranja:

do 70% opravdanih troškova

Indikativni datum objave: sredinom 2016. godine

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (OPG, obrt ili d.o.o.)najmanje jednu godinu prije prijave

 • fizičke osobe koje su nositelji ili članovi OPG.

Prihvatljiva veličina poljoprivrednog gospodarstva je najmanje 2.000,00 EUR.

Najavljen natječaj je reguliran Pravilnikom o provedbi Podmjere 6.4. ULAGANJE U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI. Pravilnikom se osiguravaju bespovratna sredstva za:

 • turizam (svi oblici ugostiteljstva i turizma) i

 • druge djelatnosti kao prerada poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastite poljoprivredne proizvodnje, umjetnički i tradicionalni obrti, razne usluge u ruralnom prostoru kao što je popravak poljopr. strojeva, dječji vrtići, briga o starijima i sl.).

Prihvatljivi su troškovi unutar sljedećih ulaganja:

 • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)

 • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)

 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i

 • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

Ulaganje u okviru tipa operacije 6.4.1. provodi se u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 • građenje građevina

 • nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver

 • registracija i održavanje žigova

 • opći troškovi i

 • ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Opći troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) i uključuju:

 • troškove pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

 • troškove pripreme dokumentacije u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova)

 • troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata te troškove nadzora i vođenja projekta u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavku 1. i 2. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani za ulaganje koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

Maksimalni intenzitet potpore

70 % od prihvatljivih troškova odnosno najviše 200.000,00 EUR po korisniku. Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500,00 EUR.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content