Home » Najava natječaja za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenja javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020.

Najava natječaja za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenja javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. "Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda", podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenja svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije".

Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će Zahtjeve za potporu biti moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Prihvatljivi korisnisi u tipu operacije 7.2.1. su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljivi projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura, a najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosti 1.250.000 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Po istoj jedinici lokalne samouprave isti korisnik može podnijeti jedan Zhatjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.2.1. Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu na području jedinica lokalne samouprave koje izravno imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika.

Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacja za tip operacije 7.2.1. po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.

Više informacije o navedenom natječaju možete pronaći na web stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr 

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr 

 

POVEZANE VIJESTI
Skip to content