Lokalna akcijska grupa LAG 5

Nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju o Prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Cilj je ovoga savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

 

Prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu smanjuju se administrativne zapreke kako bi se olakšalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, omogućio ostanak ljudi, pogotovo mlađe populacije u ruralnim područjima, okrupnjavanje zemljišta, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede postavilo je sljedeće ciljeve u okviru prijedloga ovog Zakona:

  • stavljanje u funkciju državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta;
  • zaustavljanje trenda usitnjavanja proizvodno tehnološko cjeline i poticanje okrupnjivanja;
  • zaustavljanje trenda smanjenja plodnosti tla i poticanje održivog gospodarenje tlom.

Savjetovanje je otvoreno do 14. svibnja 2017. godine na ovom linku. 

Logo I