Home » Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i LAG-a 5 potpisali ugovor o predfinanciranju u iznosu 50.000,00 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i LAG-a 5 potpisali ugovor o predfinanciranju u iznosu 50.000,00 kn

U Zagrebu u prostorijama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva 30.7.2014. potpisan je ugovor o predfinanciranju LAG-a 5.

Na osnovu prijave na „Poziv za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za predfinanciranje u okviru Programa Europa Plus u 2014. godini“ LAG-u 5 odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Riječ je o beskamatnim povratnim sredstvima koje će omogućiti LAG-u 5 da predfinancira aktivnosti definirane temeljem Plana rada za 2014. godinu. Sredstva su odobrena na temelju detaljnog plana aktivnosti i financijskog plana za razdoblje do kraja 2014. godine.
S obzirom na problematiku poteškoća u osiguravanju predfinanciranja za aktivnosti za koje je LAG dobio sredstva iz IPARD programa odobrena sredstva su vrlo značajna jer ćemo moći njime pokriti aktivnosti koji su se organizirale u posljednja dva kvartala ove godine. Samim time se omogućava što bolje iskorištavanje ugovorenih sredstava. LAG 5 je kroz IPARD program Europske unije osigurao sredstva u iznosu od 450 000 kn godišnje na razdoblje do 17.7.2015. godine kada će svoj rad financirati preko LEADER mjere iz Europskog poljoprivrednog fonda.
Međutim, da bismo povukli taj novac moramo ih prvo imati i potrošiti a tek onda povući dokazivanjem opravdanosti utroška odobrenim aktivnostima i potpuno dokazivim već obavljenim transakcijama. Stoga je od ključne važnosti za LAG osiguravanje „obrtnih“ sredstava što je sada dijelom riješeno potpisivanjem ovog ugovora vrijednog 50.000,00kn. Ovih 50.000,00 možemo trošiti u iduća dva obračunska razdoblja te u osnovi imaju vrijednost 100.000,00 kn jer nakon što utrošimo prvih 50.000,00 povlačimo novac iz IPARD programa i opet trošimo tih 50.000,00.
Potpisivanju ugovora su prisustvovali sa strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva: Jelena Šišara, Voditeljica odjela za financije, opće i zajedničke poslove i sa strane LAG-a 5 Marija Roglić, voditeljica stručne službe i tajnica LAG-a 5.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content