Home » Nacionalna zaklada raspisala pet natječaja i jedan poziv za iskaz interesa

Nacionalna zaklada raspisala pet natječaja i jedan poziv za iskaz interesa

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva jučer, 18. kolovoza 2014., raspisala je pet natječaja od kojih su tri natječaja za odobravanje financijskih oblika podrški, dva za dodjelu nagrada te jedan poziv za iskaz interesa.

Raspisan je natječaj za projekte demokratizacije i razvoja civilnoga društva, natječaj za dodjelu institucionalnih podrški u području demokratizacije društva te u području djelovanja udruga mladih i za mlade, kao i natječaj za nagradu “Otisak srca” za razvoj volonterstva djece i mladih te za nagradu za društvene inovacije. Poziv za iskaz interesa otvoren je za prijavu projekata međunarodne suradnje i razvojne podrške.

 

NATJEČAJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI

 

DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

 

Na natječaj se mogu prijaviti udruge i privatne zaklade u partnerstvu 5 (pet) organizacija iz različitih županija u RH s provedbom projekta na razini RH i na EU razini kroz prijenos specifičnih znanja i vještina među organizacijama civilnoga društva i različitim podsektorima djelovanja, povećanje njihovog utjecaja i vidljivosti djelovanja, unapređenje metoda podizanja svijesti javnog mijenja i uključivanja građana kroz javno zagovaranje te neformalno obrazovanje i kampanje za učinkovitiju provedbu javnih politika i unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava. Ovim natječajem mogu biti odobrena najviše 3 projekta, a visina financijske podrške koja može biti odobrena je od 200.000,00kn  do 380.000,00 kn.

 

Rok za prijavu: do 16. rujna 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

 

 

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (u području demokratizacije društva)

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje djeluju u području demokratizacije društva u 3 kategorije:

 

(a) do Kn 400.000,00 – do 10 podrški

 

(b) do Kn 200.000,00 – do 15 podrški

 

(c) do Kn 75.000,00 – do 5 podrški

 

uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.

 

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

 

Rok za prijavu: do 16. rujna 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

 

 

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (Pilot-program u području djelovanja udruga mladih i za mlade)

 

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama mladih i za mlade u 3 kategorije:

 

(a) do Kn 200.000,00 – do 5 podrški

 

(b) do Kn 100.000,00 – do 20 podrški

 

(c) do Kn 50.000,00 – do 5 podrški

 

uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.

 

Institucionalna podrška u okviru Pilot-programa ostvaruje se na rok od 1 godine.

 

Rok za prijavu: do 16. rujna 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

 

NAGRADA “OTISAK SRCA” – ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA DJECE I MLADIH

 

Natječaj je otvoren za osnovne škole za prijavu učeničkih prijedloga volonterskih inicijativa (akcija) u lokalnoj zajednici kao i za srednje škole u Republici Hrvatskoj za prijavu inovativnih modela motiviranja i uključivanja učenica i učenika za volonterski rad u školi i/ili lokalnoj zajednici. Dodijelit će se ukupno do 10 nagrada za osnovne škole i do 5 za srednje škole, a svaka nagrada uključuje novčani dio od 10.000,00 kuna za provedbu nagrađene inicijative ili modela volontiranja te plaketu “Otisak srca”.

 

Rok za prijavu: do 1. listopada 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

NAGRADA ZA DRUŠTVENE INOVACIJE 

 

Nagrade se dodjeljuju inovativnim prijedlozima rješavanja društvenih problema u Republici Hrvatskoj koji uključuju i osnovni prikaz modela provedbe predložene društvene inovacije.Na natječaj se mogu prijaviti udruge i zaklade koje djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane prije 1. siječnja 2014. godine. Dodijelit će se ukupno do 3 nagrade koje uključuju plaketu “Društvena inovacija – Id2a” i financijsku podršku za provedbu inovacije u iznosu od Kn 10.000,00 do Kn 30.000,00.

 

Rok za prijavu: do 16. rujna 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

 

 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU

 

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJNA PODRŠKA: “SURADNJOM DO RAZVOJA”

 

Poziv je namijenjen udrugama i privatnim zakladama koje imaju znanja, iskustvo i vještine vezane uz područja raspisana Pozivom koja, uz podršku Nacionalne zaklade, mogu razmijeniti sa organizacijama civilnoga društva u zemljama-primateljicama razvojne suradnje i podrške te kroz regionalnu i prekograničnu suradnju. Ovim Pozivom mogu biti odobrena najviše 3 projekta, a visina pojedine financijske podrške koja može biti odobrena je od Kn 100.000,00 do Kn 150.000,00.

 

Rok za prijavu: do 16. rujna 2014. godine

 

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content