Home » Ministarstvo gospodarstva objavilo jedan natječaj i dva javna poziva

Ministarstvo gospodarstva objavilo jedan natječaj i dva javna poziva

Riječ je o javnom natječaju za dodjelu financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača za provedbu projekata savjetovanja potrošača za razdoblje 2014.-2015. godine te javnim pozivima za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu i razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama kroz pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekata savjetovanja potrošača za razdoblje 2014.-2015. godine

Cilj ovog Natječaja je dodjela financijske potpore udrugama koje djeluju u području zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, za sufinanciranje projekta savjetovanja potrošača, u okviru raspoloživih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva gospodarstva, kao i u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Rok prijave: Poziv je otvoren danom objave javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i traje 15 dana od objave (3.11.2014 do 23.11.2014). Više o natječaju saznajte ovdje.

Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ubrza ekonomski rast te pospješi razvoj industrije.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

  • Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture;
  • Poticanje pozitivnog investicijskog okruženja;
  • Unaprjeđenje infrastrukture u slabije razvijenim područjima;
  • Usklađivanje s propisima i politikama Europske unije te nacionalnim politikama i programima;
  • Osiguranje dostupnosti širokopojasne infrastrukture;
  • Korištenje mogućnost financiranja izgradnje infrastrukture za širokopojasni pristup iz strukturnih fondova EU

Rok prijave: Poziv je otvoren danom objave javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i traje 15 dana od objave (11.10.2014 do 27.11.2014.)Više o natječaju saznajte ovdje.

Javni poziv za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama

Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za privlačenje investicija, jača konkurentnost hrvatskog gospodarstva, razvija industrija i malo i srednje poduzetništvo te poveća zaposlenost.

Ciljevi ovoga javnog poziva su:

  • Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture;
  • Unaprjeđenje infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama;
  • Privlačenje i promocija investicija i pozitivnog investicijskog okruženja;
  • Stvaranje uvjeta za nova radna mjesta.

Rok prijave: Poziv je otvoren danom objave javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr) i traje 15 dana od objave (22.10.2014 do 22.11.2014.) Više o natječaju saznajte ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content