Home » Lokalnoj akcijskoj grupi “LAG 5” isplaćeno 431 663,14 kn iz IPARD-a

Lokalnoj akcijskoj grupi “LAG 5” isplaćeno 431 663,14 kn iz IPARD-a

Nakon provedene administrativne kontrole na terenu, odobrenju posljednjeg Zahtjeva za isplatu te revizije svih učinjenih izdataka, LAG 5 je uspješno zaključio provedbu Mjere 202 IPARD programa. Shodno tome za drugu godinu provedbe aktivnosti iz IPARD mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" isplaćeno je ukupno 431.633,14 kuna, odnosno povučeno 95.9% od ukupno alociranih sredstava za provedbu druge godine mjere 202 IPARD programa.

Sredstva su dodijeljena za provedbu aktivnosti koje obuhvaćaju usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a, organiziranje promidžbenih događanja, studijska putovanja te troškove ureda LAG-a. Navedene aktivnosti obuhvaćale su organizirano studijsko putovanje za članove LAG-a u svrhu razmjene znanja s kolegama iz Italije, uredovne dane i aktivnosti suradnje na području svih 12 jedinica lokalne samouprave na području od Dubrovačkog promorja do Lastova, kao i brojne edukacije za mlade, poljoprivrednike i poduzetnike s LAG 5 područja.

Rezultat aktivnosti provedenih u sklopu mjere 202 je više od 50 prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja i Vinske omotnice kao i na nacionalne natječaje Ministarstva turizma i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čime je stanovništvo LAG 5 područja jačalo svoje poduzetničke kapacitete a jedinice lokalne samouprave razvijale svoje kompetencije i projekte koji će poboljšati kvalitetu života na našem području i potaknuti otvaranje i stvarenje novih radnih mjesta.

LAG 5 17. srpnja 2013. godine potpisao je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dvogodišnji Ugovor o sufinanciranju rada LAG-a iz IPARD mjere 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”. Upravni odbor LAG-a u prosincu 2013. godine temeljem alociranih sredstava za zapošljavanje voditelja/tajnika LAG-a zaposlio je voditeljicu LAG-a 5 Mariju Roglić. Ured LAG-a u Orebiću započeo je s radom u siječnju 2014. godine. Predfinanciranje u prvoj godini LAG-a osigurano je od strane članova LAG-a i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Program Europa plus. U drugoj godini rada, nakon šestomjesečnih pregovora s brojnim bankama, ured LAG-a 5 osigurao je dodatna sredstva za predfinanciranje projekata kod Erste & Steiermarkische banke koja je prepoznala potencijal i ulogu LAG-a. Direktni rezultat toga je povlačenje optimalnog iznosa alociranih sredstava, otvaranje četiri nova radna mjesta te aktivnosti i projekti koji su indirektno utjecali na apsorpcijske kapacitete LAG 5 područja za povlačenje EU sredstava.

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007.-2013. godine. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument of Preaccession Assistance), čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje budućih EU fondova. 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content