Home » Lakše do bespovratnih sredstava za obnovu kuća

Lakše do bespovratnih sredstava za obnovu kuća

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izmjeni Programa energetske obnove obiteljskih kuća, donesenog u ožujku prošle godine. Izmjenama programa je olakšana i ubrzana procedura prijave te je omogućena prijava svim građanima Hrvatske, bez obzira na lokaciju. Od ove godine će se građani za sredstva moći prijaviti direktno Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je nositelj programa sufinanciranja.

Građani će svoje prijave moći slati na adresu Fonda nakon što se objavi Javni poziv u kojem će biti objavljen popis potrebne dokumentacije i ostali uvjeti. Javni poziv bit će objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom travnja.

Od mjera energetske učinkovitosti Fond će građanima sufinancirati zamjenu vanjske stolarije, toplinsku zaštitu vanjske ovojnice i zamjenu sustava grijanja sustavima s kondenzacijskim plinskim kotlovima. Od obnovljivih izvora energije, sufinancirati će se sunčani toplinski kolektori, kotlovi na biomasu te dizalice topline. Sve mjere trebaju zadovoljavati tehničke kriterije koji će biti objavljeni uz Javni poziv.

Jedna kuća će se moći prijaviti za sufinanciranje više mjera, a maksimalan iznos poticaja će biti definiran za svaku pojedinu mjeru. Postotak poticaja će se kretati od 40-80% i ovisi o statusu grada ili općine u kojoj se nalazi kuća.

U Programu je izmijenjena i definicija obiteljske kuće, pa će se sada za sufinanciranje moći prijaviti isključivo postojeće kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše 3 stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Prioritetnim za obnovu se smatraju kuće građene između 1945. i 1987. godine, s obzirom da imaju najlošija energetska svojstva.

Izmjenama se usvaja ukidanje izrade opsežne i skupe projektne dokumentacije te će građani koji žele obnoviti svoju kuću putem Programa trebati napraviti energetski pregled prije početka radova te energetski pregled i energetski certifikat po njihovom završetku. Time se dobiva potvrda o stvarnom stanju prije i poslije energetske obnove. Izadu energetskog pregleda građani mogu zatražiti od ovlaštenih certifikatora s liste koju će Fond za zaštitu okoliša objaviti uz Javni poziv. U tom slučaju će Fond u potpunosti financirati trošak energetskog certifikatora.

Tri su koraka prijave za sredstva:

  1. Prvo je potrebno uputiti zahtjev energetskom certifikatoru za inicijalni pregled kuće. Trošak certifikatora u potpunosti snosi Fond, a popis ovlaštenih certifikatora koji su se uključili u Program će se nalaziti na stranicama Fonda uz Javni poziv.
  2. Cretifikator će prilikom inicijalnog pregleda utvrditi odgovara li kuća zahtjevima programa te ima li svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga će izraditi prvi energetski pregled u kojem će predložiti mjere energetske obnove i na temelju kojega se zatim traži detaljna ponuda izvođača radova.
  3. U Fond se poštom dostavlja prijava za sufinanciranje, kojoj su uz ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom proloženi i Izvješće o energetskom pregledu te ponuda izvođača.

Ako je dostavljena sva potrebna dokumentacija i prijava ocijenjena valjanom, u roku 45 dana Fond donosi odluku o sufinanciranju i šalje Ugovor. Po završetku radova, potebno je ponovo kontaktirati odabranog certifikatora, koji radi završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat. Certifikat se, uz ostalu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu, prilaže Zahtjevu za isplatu bespovratnih sredstava. Zahtjev se ponovo dostavlja Fondu poštom, a isplata sredstava se može očekivati u roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content