Home » Lagovci u Perugi na susretu “Umbria Bridge on the Western Balkan Countries”

Lagovci u Perugi na susretu “Umbria Bridge on the Western Balkan Countries”

U Perugi se 06. i 07. prosinca održao susret pod nazivom “Umbria Bridge on the Western Balkan Countries” na kojemu su sudjelovali volonter LAG-a 5 Frano Vlašić i stručni suradnik LAG-a 5 Dragan Medan. Susret je organzirala regija Umbrija i lokalna gospodarska komora Perugie. Glavna tema susreta bila je uspostavljanje i produbljivanje moguće suradnje između Umbrije i balkanskih zemalja kroz buduće projekte. Nakon susreta održani su tri radna sastanka na temu; -Food Safety and certification, agro-food technologies -Health policies -SMEs interchange through cluster and business aggregation policies Kroz tematske sastanke uspostavljeni su kontakti s potencijalnim partnerima i dogovorena moguća suradnju na budućim projektima vezano za rad s mladim u okviru programa Erasmus + i suradnja na budućim projektima vezano za razvoj specijaliziranih oblika turizma LAG 5 područja.

Ideja susreta bila je stvaranje prilika za usporedbu i produbljivanje odnosa sa zemljama zapadnog Balkana, počevši od odnosa uspostavljenog s gospodrskim komorama i razvojnim agencijama i proširenja na institucionalnoj razini .

Zemlje članica EU imaju pristup strukturnim fondovima i Kohezijskom fondu.

Za programsko razdoblje 2014-2020, Hrvatska ima proračun od 8,6 milijardi eura.

Kandidati i potencijalni kandidati za Europsku uniju imaju pristup sredstvima pretpristupne pomoći (IPA). Za programsko razdoblje 2014-2020, Albanija ima proračun od 649 milijuna eura, na Kosovu 645 milijuna eura, u Crnoj Gori 270 milijuna eura, u Srbiji 1,5 milijarde eura.

Osim LAG-a 5 na susretu su sudjelovali predstavnici lokalne gospodarske komore, lokalne razvojne agencije i predstavnici nacionalnih institucija iz Hrvatske, BiH,Albanije,Kosova,Crne Gore i Srbije.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content