Home » LAG-ovci na radionici u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

LAG-ovci na radionici u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

29. srpnja 2014. s početkom u 10 sati u prostorijama MZOŠ-a u Zagrebu održana je informativna radionica Ureda za udruge Vlade RH o prijavi na natječaj ''Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga'' i ''Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnoga društva za lokalni razvoj'' u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013. na kojoj su prisustvovali brojni predstavnici civilnog sektora, među njima i voditelji LAG-a Središnja Istra, Cetinska krajina te LAG-a 5.

Predstavnici Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva proveli su prisutne kroz opće i specifične ciljeve, prihvatljive aktivnosti i prijavitelje te uvjete financiranja. Glavni novitet jest mogućnost sufinanciranja u iznosu do 100 % prihvatljivih troškova.
Specifični cilj poziva ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Ciljne skupine su organizacije civilnog društva aktivne u poljima: skrbi za starije i nemoćne osobe, rada s ranjivim društvenim skupinama, rehabilitacije ovisnika i žrtava obiteljskog nasilja i rada s drugim ugroženim skupinama i manjinama, skrbi za djecu, savjetovanja i psihološke skrbi za mlade, ekonomske reintegracije i zapošljavanja osoba s invaliditetom i ranjivih društvenih skupina.

U sklopu poziva ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” želi se ojačati kapacitete OCD-a (organizacija civilnog društva) aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima; te jačati njihove kapacitete za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.
Budući je u sklopu natječaja ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” isključena mogućnost prijave partnerskih organizacija s područja Jadranske Hrvatske, u prvom redu pošto je onemogućeno umrežavanje srodnih organizacija s područja Jadranske Hrvatske i jačanje socijalnih usluga na tom području, predstavnica LAG-a 5 Marija Roglić zatražila je objašnjenje kriterija temeljem kojih su doneseni tako diskriminatorni kriteriji. U internim razgovorima s predstavnicima ostalih LAG-ova i drugih OCD-ova zaključeno je kako je nužno intenzivno poraditi na jačanju partnerske suradnje organizacija iz različitih dijelova Republike Hrvatske ne bi li se na taj način premostile regionalne razlike, diskriminativni kriteriji pojedinih poziva te ogromna regionalna diskrepancija kada je riječ što o kapacitetima lokalnih OCD-ova što socijalnim uslugama u lokalnim zajednicama, s naglaskom na nedostatak istih prvenstveno u otočnim zajednicama.
Navedene konzultacije s prisutnima provedene su u duhu metodologije LEADER programa i u svrhu provedbe i primjene LEADER pristupa na Operativnom programu ”Razvoj ljudskih potencijala”.
LAG 5 ostalim kolegama ponudio je suradnju i pomoć što u traženju lokalnih partnera s LAG 5 područja, što u prijavi projektnih prijedloga.

 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content