Home » LAG 5 potpisao Ugovor za projekt ”Želim pomagati” u vrijednosti 6.057.031,16 kuna

LAG 5 potpisao Ugovor za projekt ”Želim pomagati” u vrijednosti 6.057.031,16 kuna

Lokalnoj akcijskoj grupi „LAG-u 5“ je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Odlukom o financiranju od 6. lipnja 2019. godine odobrilo financiranje projekta ”Želim pomagati” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 6.057.031,16 kuna (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“

Trajanje provedbe projekta je 30 mjeseci, a projekt je započeo u srpnju 2019. godine.

Partneri na projektu su:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik
  • Centar za socijalnu skrb Korčula
  • Općina Vela Luka
  • Općina Smokvica
  • Grad Korčula
  • Općina Orebić
  • Općina Blato

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Projektom će se zaposliti 38 nezaposlenih žena, najviše srednje stručne spreme s područja navedenih Općina i Grada Korčule, koje će brinuti o 152 korisnika.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva jer će se kao sudionice ovih radova uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije. Nadalje, operacija je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

“Zajedno do fondova EU”. 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost  LAG-a 5. 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content