Home » LAG 5 na radionici LMH u Zadru

LAG 5 na radionici LMH u Zadru

Radionica pod nazivom „Strateško programiranje Lokalnih razvojnih strategija u okviru pripreme i provedbe Mjere 19 PRR RH  2014-2020 u organizaciji LEADER mreže Hrvatske, održana je u periodu od 19. – 21. studenog u Zadru. Radionici su nazočili svi LAG-ovi, korisnici mjere 202, te LAG 5 u ljedećem sastavu: Josip Stražičić (Mljet), Katarina Slejko( Korčula), Milena Grego- Njakara ( Pelješac ) i Marija Roglić, voditeljica stručne službe LAG-a 5.

Teme su bile brojne: od predstavljanja istraživanja LMH i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku o procijeni učinka Mjere 202 na ruralni razvoj RH i provedbu IPARD programa, priprema za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020, metodologija pripreme i izrade LR/CLLD strategije, do predstavljanja sofverskog sučelja specijaliziranog za praćenje provedbe LR/CLLD strategija i rada LAG-ova u razdoblju 2014-2020.

Svakako najvažnija tema bila je izrada strategija za LAG-ove u narednom periodu od  2014. do 2020. s obzirom da će LAG-ovi morati koordinirati provedbu svih mjera ruralnog razvoja, a svoja sredstva osigurati povlačenjem iz mjere 19: LEADER. Napomenimo, LAG-ovi  su jedine organizacije na području RH, koje nisu na proračunu nekog od državnih ili lokalnih tijela, već će raspolagati sa 25 % sredstava od isplačenih sredstava krajnjih korisnika.

Rezultati istraživanja pokazali su izniman značaj LAG-ova na razvoj ruralne politike RH, pri čemu je broj sudionika u radu LAG-ova bio čak oko 50 000, a broj  organiziranih  radionica za edukaciju svojih članova i dionika oko 630.

Jedan od 10 najuspješnijih LAG-ova u RH je i naš, LAG 5.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content