Home » LAG 5 na radionici ”Financijsko poslovanje i planiranje LAG-ova”

LAG 5 na radionici ”Financijsko poslovanje i planiranje LAG-ova”

Na području LAG-a Gorski Kotar u Ravnoj Gori od 17. do 19. srpnja u organizaciji LEADER mreže Hrvatske uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva održana je radionica ''Financijsko poslovanje i planiranje LAG-ova''. Tijekom intenzivnog rasporeda predavanja i rasprava, lagovci iz cijele Hrvatske educirani su po pitanju neprofitnog računovodstva, administrativnog i financijskog vođenja udruga te priprema zahtjeva za isplatu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom gospodarstvu. Glavni cilj radionice bio je unaprjeđenje kompetencija za rad u LAG-u i doprinosa njegovom razvoju.

Predstavljene su novine „Le Mond Diplomatique“, i održane radionice „Zakon o neprofitnom računovodstvu“ , „Administrativno i financijsko vođenje udruga“, „Zahtjev za isplatu i analizu prihvatljivih troškova“, „Analiza provedbe IPARD mjere 202“, „Javna rasprava na temu pravilnika o provedbi mjere 19. – „LEADER“, podmjere 19.1. – „pripremna pomoć“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 -2020.
Najvažnija tema radnog sastanaka o kojoj se raspravljalo sva tri dana svakako je rasprava o nacrtu Pravilnika za Mjeru 19. LEADER iz Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Pravilnik će definirati financiranje rada LAG-ova u slijedećem sedmogodišnjem razdoblju, izradu nove LRS te mogućnosti financiranja projekata od strane LAG-a korisnicima na svom području, OPG-ovima, zadrugama, udrugama, ali i jedinicama lokalne samouprave za razvojne projekte.
Na seminaru su bili predstavnici LAG-ova iz cijele Hrvatske. Ispred LEDAER mreže Hrvatske bili su Milan Medić, Bojana Markotić Krstinić i Mario Polić.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content