Home » LAG 5 na I. kongresu odgovornog i održivog turizma

LAG 5 na I. kongresu odgovornog i održivog turizma

Kongres je službeno otvorio ministar turizma Darko Lorencin, čestitavši organizatorima na izabranoj temi, jer, kako je rekao, očuvani okoliš i održivi razvoj jamac su budućnosti hrvatskog turizma, pri čemu valja dodati da je oko tri posto odmorišnih putovanja u svijetu motivirano upravo eko turizmom s trendom snažnog rasta.„Potencijali eko turizma u Hrvatskoj su veliki, posebice zbog raspoloživosti, atraktivnosti i očuvanosti prirodnih resursa. Ljepota krajolika i njegova očuvanost elementi su ponude u kojima je Hrvatska u prednosti u odnosu na konkurente. Strategija razvoja turizma jasno definira potrebu zauzimanja okolišno odgovorne pozicije koja podrazumijeva proaktivan odnos prema očuvanju prostora, bioraznolikosti i prirodnih i društvenih resursa. Razvoj turizma u Hrvatskoj i dalje će se temeljiti na unapređenju zaštite okoliša, očuvanju kvalitete prirodnih resursa te odgovornom i održivom upravljanju razvojem sadržaja turističke ponude“, rekao je Lorencin, dodavši kako je siguran da će ovaj kongres uvelike doprinijeti ostvarenju tih ciljeva.

Prema riječima organizatora rijetko gdje u turizmu se susreće takva potreba za skupom, fuzijom znanja i timskim djelovanjem u kojem svaki dionik ima ravnopravno mjesto i društvenu korisnost. Kongres povezuje zainteresirane pojedince, tvrtke, udruge, institucije i javni sektor na svim razinama radi zajedničkog cilja – društveno odgovornog poslovanja kao temelja održivog razvoja društva. Cilj kongresa je provođenje principa održivog razvoja, razvoj turističkih djelatnosti i lokalnih zajednica kao posebno ekološki vrijednih turističkih destinacija. Poruka s ovog skupa jest da eko turizam uz prirodu, okoliš i baštinu uvažava i stanovništvo lokalne zajednice, njihove potrebe i želje te može donijeti nove razvojne prilike gotovo cijeloj Hrvatskoj, a posebno područjima suočenih s demografskim, ekonomskim i drugim problemima, poput hrvatskih otoka, brdskih područja, seoskih sredina i sličnih.

Tajnica LAG-a 5 na kongresu je imala prilike razmijeniti iskustva i kontakte s dr.sc. Stjepanom Carom, predsjednikom uprave Končar- Institut za elektrotehniku i suradnikom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u sferi upravljanja heterogenom sredinom i ljudskim resursima. Sa gospodinom Milom Sršenom iz Hrvatske turističke zajednice razgovaralo se o turističkoj revalorizaciji Pelješca, Mljeta i Korčule u sklopu LAG-a 5.  S predstavnicima Centra za certificiranje Halal kvalitete pri Hrvatskoj islamskoj zajednici razgovarali smo o uvjetima koji  su potrebni ne bi li naši ugostitelji dobili Halal certifikat te na taj način postali što privlačniji rastućem broju gostiju s tržišta bliskog i dalekog istoka.

Republika Hrvatska ima uvjete za razvoj eko turizma, no, ključno je pitanje kako ga razviti u Hrvatskoj i osigurati dugoročnu zaštitu područja gdje se ovaj oblik turizma razvija, istaknula je Dora Smolčić Jurdana, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. “Razvoj turizma na načelima održivog razvoja mora uvažiti različite interese i stavove različitih dionika, skupina, organizacija i institucija koje na izravan ili neizravan način utječu na razvoj turizma te zato oni moraju unaprijediti obrazovanje u području menadžmenta zaštite okoliša gdje je potreban interdisciplinarni pristup i snažna suradnja svih područja znanosti i stručnjaka. Sustav menadžmenta zaštite okoliša traži organizacijsku strukturu, odgovornost, primjenjivost, procedure i upravljanje resursima na način da se primjenjuju standardi zaštite okoliša, stoga je uloga menadžmenta ekoturističke destinacije okupiti sve dionike na razini destinacije i pokrenuti konstruktivan proces trajne suradnje”, zaključila je Smolčić Jurdana. To znači i predvidjeti te otkloniti i brojne negativne učinke turizma na prostor, okoliš i lokalnu zajednicu, što se događa kada se turizam nepravilno razvija i njime se ne upravlja, kao i investirati te promovirati specifičnosti te ponude na tržištu i među turistima kojih, primjerice, oko 20 posto od ukupnog broja u Hrvatskoj upoznavanje prirodnih ljepota navode kao glavni motiv dolaska, dodala je.

Program kongresa potencira vrednovanje ekoloških vrijednosti Hrvatske temeljenih na tradicijsko-kulturnim obilježjima, uz očuvanje nacionalnih prirodnih dobara i uvjeta za razvoj zdravog turističkog proizvoda. Stvara visoku razinu građanske odgovornosti, svijesti, te razvija estetsku i urbanu kulturu u promišljanju održivog turizma kao pretpostavke za pozitivan dojam posjetitelja o Hrvatskoj kao posebno privlačnoj destinaciji.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content