Home » LAG 5 izabran u vodstvo LEADER mreže Hrvatske

LAG 5 izabran u vodstvo LEADER mreže Hrvatske

U četvrtak, 5. svibnja u Kutini održana je radionica LEADER mreže Hrvatske u svrhu pripreme prijava na natječaj za provedbu LEADER mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja te redovita izborna Skupština na kojoj je u Upravni odbor Mreže kandidirana i izabrana voditeljica LAG-a 5, Marija Roglić .

LAG 5 predložen je od strane radnog predsjedništva za predstavnika južne Hrvatske u Upravnom odboru LEADER mreže temeljem svog zalaganja i postignuća u posljednje dvije godine. Prilikom kandidature predsjedništvo se vodila postignućima LAG-a 5 koja su doprinijela promicanju ciljeva LEADER mreže u javnosti i ostvarenju istih na nacionalnoj razini. Istaknula se uloga Marije Roglić kao moderatorice Inicijative za valorizaciju i zaštitu malog ribolova kao nacionalnog identiteta ispred LEADER mreže Hrvatske; rad na umrežavanju i jačanju članova LEADER mreže Hrvatske kroz poticanje suradnje i uključivanje Ekonomskog fakulteta u Splitu, LAG-a Brač i LAG-a Škoji u europsku mrežu fokusne skupine Europskog inovacijskog partnerstva za poljoprivredu kroz projekt HNV Link kao i aktivnog zagovaranja za izmjenu Pravilnika o područjima s posebnim ili prirodnim ograničenjima u svrhu što pravednijeg postavljanja okvira za korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja na otočkom području Jadranske Hrvatske.

Kao član Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske LAG 5 će u naredne dvije godine aktivno raditi na ostvarenju ciljeva definiranih Strateškim planom Mreže za razdoblje 2015-2018:

1. Jačanje kapaciteta i vidljivosti aktivnosti LAG-ova i njihovih lokalnih zajednica za implementaciju načela i programa LEADER-a / CLLD-a radi ostvarivanja uspješnog lokalnog gospodarskog i sveukupnog razvoja.

2. Jačanje kapaciteta za kreiranja, provedbe i praćenja/vrednovanja politika razvoja ruralnih područja i njegovih razvojnih dionika u svrhu razvoja demokratizacije društva u cjelini i povećanju utjecaja LAG-ova

3. Jačanje međusektorske suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini između organizacija civilnog društva i drugih razvojnih dionika u svrhu razvoja ruralnih područja

4. Unaprjeđenje rada LMH kao potporne organizacije usmjerene povećanju uspješnosti LAG-ova RH i i drugih nositelja lokalnog razvoja.

Strateški plan djelovanja LEADER mreže Hrvatske

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content