Home » KRENULA PROVEDBA PROJEKTA „ŽELIM POMAGATI“

KRENULA PROVEDBA PROJEKTA „ŽELIM POMAGATI“

Potpisivanjem ugovora o radu 1. listopada 2019. započela je provedba Europskog projekta pod nazivom “Želim pomagati” čiji je nositelj LAG 5, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Korčula, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Općine Vela Luka, Blato, Smokvica i Orebić te Grad Korčula. Projektom se tako, nakon provedenog javnog natječaja, zaposlila 21 žena koja će se u narednom razdoblju od 24 mjeseca brinuti o 98 starijih i nemoćnih osoba na području jedinica lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekt.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kao i onih s nižim stupnjem obrazovanja. Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici nastoje se smanjiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te potaknuti socijalna uključenost i veća razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projekt ”Želim pomagati” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 6.057.031,16 kuna financiran je kroz otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva. Nadalje, operacija je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content