Home » Kako do potpore za Mjeru 10

Kako do potpore za Mjeru 10

U tijeku je podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu koje traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

 • Izravna plaćanja

 • Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan.

 • IAKS mjere ruralnog razvoja:

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Mjera 11 – Ekološki uzgoj
Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima

Potpora za IAKS mjeru ruralnog razvoja „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“(Mjera 10) je potpora koja se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

Za ostvarivanje potpore za Mjeru 10 korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost mora biti registrirano u ARKOD sustavu. Stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike (Središnji popis matičnih grla, Središnji registar kopitara, Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara) i propisno označena.

Potpora se može ostvariti za:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

 • 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

 • 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

 • 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

 • 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

 • 10.1.6. Uspostava poljskih traka

 • 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

 • 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

 • 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja


Minimalna poticana površina poljoprivredne parcele za koju se može zatražiti zahtjev je
0,05 ha, uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva i ARKOD parcele moraju biti minimalno 1 ha. Za operaciju 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja minimalni broj životinja prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla (UG) iznosi 0,15 UG.

Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja podnijeti jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Mjeru 10, a prilikom ulaska u sustav potpore,korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja mjere/operacije o čemu potpisuje Izjavu. Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina ili obvezni broj uvjetnih grla za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.
Rok za predaju zahtjeva

Kao i prijašnjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektronički kroz AGRONET, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno regionalni ured Agencije za plaćanja do 16. svibnja 2016. godine.

Izvor:Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content