Home » Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture: Ministarstvo turizma sufinancira programe za plaže, biciklističke rute, stanice za iznajmljivanje e-bicikla

Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture: Ministarstvo turizma sufinancira programe za plaže, biciklističke rute, stanice za iznajmljivanje e-bicikla

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. g. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne (gradovi, općine) i regionalne (županije) samouprave.

Intenzitet potpore: do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Predmet sufinanciranja:

1. Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja). Visina potpore: minimalno 200.000,00 kn do maksimalnih 1.000.000,00 kn

2. Izgradnja, dogradnja ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje i interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja). Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn do maksimalnih 1.000.000,00 kn

3. 1. Izrada Operativnog plana razvoja cikloturizma županije do 80% vrijednosti dokumenta, ali do maksimalnih 50.000,00 kn po županiji. Dokument su dužni usvojiti svi ključni dionici u županiji.Isključivi prijavitelji su županije.

3.2. Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalni radovi). Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn do maksimalnih 400.000,00 kn. Isključivi prijavitelji su županije.

3.3. Uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e.bicikla. Visina potpore: minimalno 100.000,00 kn, do maksimalnih 400.000,00 kn. Isključivi prijavitelji su gradovi i općine.

* Svi elementi uređenja – gabariti i materijali moraju se uklopiti u okoliš!

Rok za podnošenje prijava: 15. rujna 2017. g.

Više informacija o samom natječju možete pronaći ovdje.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content