Home » Javni poziv za Program razvoja otoka u 2023.

Javni poziv za Program razvoja otoka u 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023.

Programom se sustavno nastoje umanjiti regionalne razvojne nejednakosti, uvažavajući i potičući specifičnosti svakog pojedinog otoka Republike Hrvatske. Cilj Programa odnosi se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Provedbom Programa pruža se podrška infrastrukturnim projektima, odnosno malim kapitalnim projektima, na području otoka koji ne udovoljavaju uvjetima ili nemaju mogućnost financiranja iz drugih izvora, programa ili EU fondova, a odnose se na izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke i/ili turističke infrastrukture te na građevine iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023. otvoren je do 3. ožujka 2023. te se u tom razdoblju mogu podnositi prijave za financiranje sa svim potrebnim dokumentima.

Poziv i dokumentacija za prijavu dostupni su na ovoj poveznici.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content