Home » Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna DNŽ za 2018.

Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna DNŽ za 2018.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 016. - Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Glava 01601. - Komunalni poslovi, promet i veze, Kapitalni projekt K105201. - Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba i Tekući projekt T105202 - Sufinanciranje programa i projekata jedinica lokalne samouprave – komunalna infrastruktura i vodoopskrba, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe.

Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine na prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe na područjima gradova i općina koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

Pravo na podnošenje prijave imaju svi gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske-županije.

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvarati projekti komunalne infrastrukture i programi ujednačavanja standarda vodoopskrbe“ i trebaju obvezno sadržavati: ispunjen, ovjeren i potpisan OBRAZAC za prijavu. Svu potrebnu dokumentaciju za navedeni Javni Poziv potraži OVDJE

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content