Home » Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Sredstva Fonda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)

– ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

a koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

– “Konkurentnost i kohezija”, “Učinkoviti ljudski potencijali”, “Program ruralnog razvoja” i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike.

Zahtjevi će se zaprimati od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.

Ako se sva sredstva Fonda planirana za 2018. godinu iskoriste prije 15. prosinca 2018., svi zahtjevi koji budu zaprimljeni unutar roka od osam dana od dana objave obavijesti o zatvaranju Poziva na web-stranici Ministarstva www.razvoj.gov.hrbit će registrirani i upućeni u daljnji postupak o čemu će podnositelji zahtjeva biti obaviješteni.

Detaljnije informacije o javnom pozivu možete potražiti OVDJE

 
 
 
 
 

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content