Home » Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko - neretvanske županije. 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: 

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 4. Ekološka proizvodnja,

Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla,

Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava,

Podmjera 10.1– Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda,

Podmjera 10.2.Poticanje rada zadruga i udruga,

Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja  županijskih proizvoda,

Podmjera 11.1.Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda

Podmjera 11.2. Promidžba i prodaja županijskog proizvoda

Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima.

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je„jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2016 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 15. prosinca 2016 godine.

Više na : http://edubrovnik.org/novost.php?id=6380

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content