Home » Javni poziv proizvođačima trajnih nasada i samoniklog bilja

Javni poziv proizvođačima trajnih nasada i samoniklog bilja

Za iskaz interesa poljoprivrednih proizvođača višegodišnjih nasada i samoniklog bilja u svrhu stvaranja baze podataka o proizvođačima i potencijalnim količinama proizvoda.

1. Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje informacija o broju samih proizvođača kao i potencijalnim količinama proizvoda, na inicijativu P.Z. „Perušićanka nova“ i (JLS) Općine Perušić, kao i potencijalnog investitora zainteresiranog za pokretanje pogona za preradu i sušenje slijedećih vrsta voća i samoniklog bilja:

– Šljiva (sorte Bistrica i Čačanka sa područja Ličko-senjske županije),
– Višnja maraska (s područja Dalmacije),
– Marelica (s područja Dalmacije),
– Lješnjak
– Malina
– Kupina s područja cijele Republike Hrvatske.
– Drijen
– Gljive
– Bazga (Cvijet i bobice)
– Samoniklo bilje ( sve vrste – navesti u prijavnom obrascu A koja vrsta)

2. Specifični cilj

Specifični cilj Javnog poziva je prikupljanje informacija o broju višegodišnjih nasada i samoniklog bilja te godišnjoj količini uroda u svrhu stvaranja projekcije godišnje količine uroda za potrebe budućeg pogona otkupa, prerade i sušenja voća i samoniklog bilja, čija realizacija se očekuje kroz 2 godine.

3. Prijavitelji

Potencijalni prijavitelji su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obrti i trgovačka društva, registrirana na području Republike Hrvatske.

4. Do kada i kako se prijaviti?

Javni poziv otvara se 01. ožujka 2015. i traje do 30. travnja 2015. Godine.
Prijave se mogu izvršiti putem obrasca A dostupnog na web stranicama Ličko-senjske županije, Grada Gospića, Općine Perušić, LAG-a LIKA i TZO Perušić.

Popunjene obrasce moguće je dostaviti :
– e-mail-om : p.z.perusicankanova@gmail.com 
– pisanim putem na adresu: P.Z. „Perušićanka nova“, Trg popa Marka Mesića 4, 53 202 Perušić
– fax-om : 053/679-140

5. Informativni dio

– U prilogu ovog Javnog poziva nalazi se i Obrazac B koji je informativnog karaktera s ciljem mogućih budućih otkupa (Obrazac B nije obvezatan ako se prijavljujete za jedan od predmeta iz točke 1. Javnog poziva).

6. Kontakti

Sva dodatna pitanja vezana uz Javni poziv možete uputiti na telefon 098/951-5334 i na e-mail: p.z.perusicankanova@gmail.com 

Kontakt osoba: Upravitelj P.Z. „Perušićanka nova“, Mihael Kurteš,mag.oec.

P.Z. „Perušićanka nova“
Upravitelj
Mihael Kurteš,mag.oec.

Prijavne obrasce možete preuzeti ovdje: 

Prijavni_obrazac_A_1.docx
Prijavni_obrazac_B_1.doc

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content