Home » Javni natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Javni natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije  za: suproizvodnju : toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija), te toplinske i električne energije (kogeneracija) proizvodnju : električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva. Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

 

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici). Fond će po Natječaju dodjeljivati pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) za opravdane troškove projekta, do 60% .

Trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno ”Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima Fonda koja se smatraju potporama male vrijednosti”.

Opravdani su troškovi projekta oni koji su nastali nakon objave Natječaja u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama Fonda (dokazuje se datumom izdavanja računa), a odnose se na stručni nadzor projekta te na nabavu, ugradnju, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za:
1. suproizvodnju energije:

 • toplinske, rashladne i električne ili
 • toplinske i električne;

2. proizvodnju energije:

 • električne, iz energije sunca, vjetra, vode (male hidroelektrane snage do 10 MW) i biogoriva te iz geotermalne energije, uključujući i sustave za skladištenje električne energije (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.) i
 • toplinske, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te grijanje i hlađenje prostora s:
 • toplinskim sunčanim kolektorima, s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent,
 • kotlovima na biogoriva (čvrsta/biomasa – pelete, sječka, …; tekuća i plinovita, uključujući deponijski plin s uređenih deponija komunalnog otpada i plin iz postrojenja za obradu otpadnih voda, uključivo s toplinskim mrežama, ako se koriste za područno grijanje), uključujući i pirolitičke kotlove na biomasu;
 • dizalicama topline energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification), GWP ≤ 2150:
 • zrak-voda: COP≥3,2; EER≥3,1 i
 • voda-voda i zemlja-voda: COP≥4,45; EER≥5,05 i
 • geotermalnim izmjenjivačima topline te

3. proizvodnju čvrstih biogoriva (iz drvne biomase, ostataka iz poljoprivrede i sl.);

Opravdani troškovi projekta nisu:

 • izrada pripremne i projektne dokumentacije ni
 • PDV za trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnike).

Rok za prijavu projekta je 30.11.2014. godine.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content